Κανόνες

Σας πληροφορούμε ότι οι αγγελίες δεν δημοσιεύονται αμέσως.

Πρώτα περνούν από έγκριση και αν ακολουθούν τους κανόνες δημοσίευσης του XStream δημοσιεύονται. Παρακαλούμε ακολουθήστε τους παρακάτω κανόνες έτσι ώστε η αγγελία σας να δημοσιευθεί και να μην κάθεστε και γράφετε άδικα...

  • Δεν δημοσιεύονται αγγελίες με ελληνικό κείμενο γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες (greeklish). Αν θέλετε να δημοσιεύσετε αγγελία στα Ελληνικά γράψτε με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν θέλετε να δημοσιεύσετε στα Αγγλικά γράψτε με λατινικούς.
  • Δεν δημοσιεύονται αγγελίες που είναι στο σύνολο τους γραμμένες με κεφαλαία. Κεφαλαία μπορούν να είναι τα πρώτα γράμματα των προτάσεων ονομάτων κλπ, όπως ακριβώς τα μαθαμε στο δημοτικό σχολείο. Το ίδιο ισχύει και για τους τίτλους των αγγελιών.
  • Δεν δημοσιεύονται αγγελίες όταν περιέχεται στο κείμενο e-mail διεύθυνση, νούμερο τηλεφώνου, διευθυνση web κλπ. Υπάρχει ειδικό πεδίο στη φόρμα καταχώρισης για να βάλετε το e-mail και το τηλέφωνο σας.
  • Οι φωτογραφίες που δημοσεύετε περνούν από έλεγχο. Οι αγγελίες του XStream δεν είναι 1ον έκθεση γεννητικών οργάνων και 2ον πρέπει να σέβεστε και τα μέλη που ακριβώς δίπλα στη δική σας φωτογραφία βάζουν φωτογραφία με το πρόσωπο τους.

Αν κάποια στιγμή στείλετε κάποιο κείμενο αγγελίας και δεν δείτε την αγγελία σας δημοσιευμένη, κάτι από τα παραπάνω σας ξέφυγε.

Στις αγγελίες που δημοσιεύονται εμφανίζεται η ένδειξη "NEW" για 10 ημέρες από τη δημοσίευση τους.
Οι αγγελίες που δέχονται πάνω από 100 επισκέψεις, αποκτούν και την ένδειξη "HOT"


Back to top